Komentáre nie sú povolené.

Príprava do tlače

Spracujeme dodané podklady v programoch:
Corel DRAW X5 (cdr), Adobe Illustrator CS6 (ai), Adobe Photoshop CS6 (psd),
Adobe InDesign CS6. Potrebné je dodať fonty alebo ich rozbiť do kriviek.
Na prvom mieste však preferujeme tlačové PDF štandardu X1a:2001.
Ostatné typy súborov na spracovanie do tlače: eps, jpg, tif.

Export dát do formátu PDF pre ofsetovú tlač

1. Nastavenia veľkosti strany a spadávky:

Nastavte veľkosť strany v dokumente vždy na orezaný konečný formát strany. Všetky prvky na stránke presahujúce tento formát orezania musia mať minimálne 3milimetrový stranový presah (ideálne 5mm) a 3mm bezpečnú zónu (tzn. zónu vnútri strany, v ktorej nebudú umiestnené žiadne texty alebo dôležité objekty). Pre istotu odporúčame vnútorný okraj väčší – aspoň 1cm. Pokiaľ strany obsahujú objekty do spadu – exportujte ich s orezovými značkami a spadávkami: odstup orezových značiek od okraja strany 3mm, spadávka 5mm. Strany exportujte pre tlač vždy samostatne – nikdy ako dvojstránky.

Príklad nastavenia spadávky pri exporte z InDesignu:

znacky a spadavky

Pokiaľ dokument neobsahuje objekty do spadu, exportujte ho bez orezových značiek a spadávok – tak, aby rozmer strany v PDF zodpovedal konečnému formátu strany. Dokumenty vytvárané v programe Microsoft Office Word nemožno vyexportovať so spadom, preto nesmú obsahovať objekty, ktoré by zasahovali do okaja stránky. (Vzdialenosť objektov od okraja by mala byť aspoň 1cm, v súvislých textoch a zborníkoch doporučujeme dopredu nastaviť okraje 2cm)

2. Rozlíšenie obrázkov:

Ideálne rozlíšenie rastrových obrázkov je 300 dpi.

3. Fonty a línie:
  • Doporučená minimálna veľkosť použitého písma – je 6b v čiernom texte, v bielom texte aspoň 7b
  • Línie – čierne min. 0,25b, biele 0,75b.
  • Pre výstup do pdf odporúčame medzinárodne platný štandart PDF/X1a:2001, ktorý zaistí správne vloženie fontov a zlúčenie transparentností.
4. Farebnosť:

Farebný profil našej tlačiarne je štandardne nastavený na Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

POZOR: Farebnosť digitálnej tlače je veľmi závislá aj na použitom papieri a ďalších podmienkach – pre lepšiu farebnú predstavu odporúčame nechať si u nás urobiť najprv nátlačok.

Ak sú dáta jednej časti zákazky (napr. knižného bloku) dodávané vo viacerých PDF súboroch, je nutné, aby všetky súbory boli vytvorené s úplne zhodným nastavením!

Príklad exportu z Microsoft Office Word pomocou Acrobat Distilleru:

nastavenie exportu z wordu

Príprava pre veľkoplošnú tlač:

Billboard – tlač na BBS papier 120 g/m2:

Rozmer plochy: 5040 × 2380 mm (5,04 × 2,38 m) a iné podobné
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: pdf, eps, psd, tiff, jpg

Billboard – tlač na PVC fóliu 100µ:

Rozmer plochy: 5040 × 2380 mm (5,04 × 2,38 m) a iné podobné
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: pdf, eps, psd, tiff, jpg

Billboard – tlač na banner (plachta) 450 g/m2:

Rozmer plochy: 5040 × 2380 mm (5,04 × 2,38 m) a iné podobné
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: pdf, eps, psd, tiff, jpg

Billboard – rezanie z PVC fólie (2-3 ročná fólia):

Rozmer plochy: 5040 × 2380 mm (5,04 × 2,38 m) a iné podobné
Všetko v krivkách.
Formát súboru: pdf, eps, ai, cdr (nesmú obsahovať bitmapové obrázky)
Platí aj všeobecne pre rezanú grafiku.

Citylight – tlač na papier 150 g/m2:

Rozmer plochy: 1185 × 1750 mm a iné podobné
Rozlíšenie: 1:1 pri 100 – 150 dpi
Formát súboru: pdf, eps, psd, tiff, jpg

Všetky ostatné väčšie formáty (bigboard, megaboard a iné atypické formáty)
spracovať v mierke 1:10 pri 300 dpi.

Komentáre nie sú povolené.