POSM, promo akcie a agentúrna činnosť

  • výroba POSM materiálov pre krátkodobé
    a dlhodobé použitie
  • promo akcie a reklamné kampane
  • prezentačné a reklamno-propagačné akcie
  • spotrebiteľské súťaže a motivačné programy