VÝSUVNÉ MARKÍZY

(balkónové, terasové, pergolové)

UPLATNENIE:
pritienenie a ochrana proti slabým dažďom nad terasou, átriom, resp. balkónom;
výsuvom z fasád budov alebo s výsuvom
z vlastnej konštrukcie;
pritienenie výkladov predajní a okien
do obytných miestností;
funkčné a estetické dotvorenie fasád.

CHARAKTERISTIKA:

Balkónové markízy
Výsuvná markíza s kĺbovými ramenami, bez podpornej konštrukcie, pre malé zatienenia. Šírka 1 – 6 m. Výsuv do 1,5 m. Pohon ručný – kľukou, resp. elektromotorom.

Terasové markízy
Výsuvná markíza s kĺbovými ramenami, bez podpornej konštrukcie, pre zatienenia väčších plôch. Šírka 2,5 – 10 m. Výsuv do 3,25 m. Pohon ručný – kľukou, resp. elektromotorom.

Pergolové markízy
Výsuvná markíza na princípe samospádu po vodiacej konštrukcii, s podpornou postrannou a koncovou konštrukciou, pre zatienenia malých i väčších plôch. Šírka 3 – 10 m. Výsuv 3 – 6 m. Pohon ručný – kľukou, resp. elektromotorom.

Pevné prístrešky

NADOKENNÉ PEVNÉ PRÍSTREŠKY
TERASOVÉ PEVNÉ PRÍSTREŠKY
(s pultovou, sedlovou, resp. atypickou strechou)

UPLATNENIE:
pritienenie a ochrana pred dažďom a snehom nad terasou, átriom, balkónom, výkladom a obytnými miestnosťami, s kotvením na fasádu budov, alebo na vlastnej konštrukcii; funkčné a estetické dotvorenie terás a fasád budov.

CHARAKTERISTIKA:

Nadokenné pevné prístrešky
Pevná markíza s ľahkou podpornou konštrukciou kotvená do steny, pre malé zatienenia a prekrytia. Dĺžka – ľubovoľná, optimálna šírka do 2 – 3 m. Rôzne tvary (štvrťoblúky, štvrťgule, pultové, sedlové, a atypické tvary).

Terasové pevné prístrešky
Pevná markíza s oceľovou, resp. drevenou konštrukciou pre zastrešenia väčších plôch. Dĺžka – ľubovoľná, šírka – ľubovoľná. Rôzne tvary (poloblúky, pultové, sedlové a atypické tvary).

Letné terasy

LETNÉ TERASY S PEVNÝM ZASTREŠENÍM
LETNÉ TERASY S VÝSUVNÝM ZASTREŠENÍM

UPLATNENIE:
pritienenie a ochrana pred dažďom nad letnou terasou; funkčné a estetické dotvorenie peších zón, nádvorí, rozšírenie prevádzky a pod.

CHARAKTERISTIKA:

Letná terasa s pevným zastrešením
Priestor s pódiom, alebo so spevnenou plochou (dlažba, asfalt, štrk), s pevným prestrešením kotveným do pódia, resp. do terénu s ľahkým oplotením prípadne s kobercom. Dĺžka – ľubovoľná, šírka – ľubovoľná. Rôzne tvary strechy (poloblúky, pultové, sedlové a atypické tvary), rôzne typy zábradlia, pódium drevené montované alebo modulové, exteriérový koberec.

Letná terasa s výsuvným zastrešením
Priestor s pódiom, alebo so spevnenou plochou (dlažba, asfalt, štrk), s výsuvným prestrešením kotveným do pódia, resp. do terénu s jednostranným, alebo dvojstranným výsuvom, s ľahkým oplotením prípadne s kobercom. Šírka 2,5 – 10 m, výsuv jednej strany do 3,25 m, s možnosťami skladania modulov. Pohon ručný – kľukou, resp. elektromotorom. Tvar strechy pultový alebo sedlový, rôzne typy zábradlia, pódium drevené montované alebo modulové, exteriérový koberec.