Grafická príprava a kreatívna tvorba

 • kreatívna grafika
 • ideová tvorba
 • logo a dizajn manuály
 • litografická príprava
 • príprava pre digitálnu tlač
 • reklamný dizajn
 • dizajn prístreškov a drobnej architektúry
 • reklama vo vzťahu k architektúre
 • technická dokumentácia
 • webdesign

Reklamná fotografia

 • technická fotografia
 • dokumentárna fotografia
 • umelecká fotografia